მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

06-12-2021

2021 წლის 9 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგ ფაკულტეტებზე:

1. სამშენებლო ფაკულტეტი;

2. ენერგეტიკის ფაკულტეტი;

3. სამთო-გეოლეგიური ფაკულტეტი;

4. სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი;

5. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი;

6. ბიზნესტექნოლოგიების ფკულტეტი;

7. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

8. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი;

9. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი;

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნები დისტანციურად, ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობის მიღების უფლება, აღნიშნული ფაკულტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტებს აქვთ.

გთხოვთ 7 დეკემბრამდე გახსნათ უნივერსიტეტის მიერ თქვენთვის გადმოცემული ელექტრონული ფოსტა.

ელ. ფოსტის მისამართის გადამოწმება შეგიძლიათ, studinfo.gtu.ge-ზე.

ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მიმართოთ სტუდენტურ თვითმმართველობას, შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე- stu@gtu.ge


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11