მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

01-12-2021

შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება 6 დეკემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით.

                         

   შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი

საგამოცდო პროცესის შეფერხების გარეშე ჩატარების მიზნით, გთხოვთ:         

ყურადღებით გაეცანით გამოცდების ცხრილს და წინასწარ გადაამოწმოთ, რომელ პლატფორმაზე (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.ge) ტარდება კონკრეტული სასწავლო კურსის გამოცდა. შესაბამისად, 4 დეკემბრამდე თქვენი სამომხმარებლო სახელითა და პაროლით გაიარეთ ავტორიზაცია elearning.gtu.ge-სა და testing.gtu.ge-ზე. გადაამოწმეთ, ხედავთ თუ არა ყველა სასწავლო კურსს, რომელიც მიმდინარე სემესტრში გაქვთ სასწავლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნები ასევე, უნდა გიჩანდეთ vici.gtu.ge-ზე).   თუ, რომელიმე სასწავლო კურსი არ ჩანს თქვენს გვერდზე, ან ვერ შედიხართ სისტემაში, ან აღმოაჩენთ სხვა პრობლემას, გადადით ბმულზე და შეავსეთ ფორმა.

ფორმა

შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ პორტალებზე: elearning.gtu.ge, testing.gtu.ge, vici.gtu.ge შესასვლელად, მომხმარებლის სახელში შეგყავთ უნივერსიტეტის მიერ თქვენთვის გადმოცემული ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ხოლო პაროლში - პირადი ნომერი.

 

For the Attention of Students!

The Midterm Exams will be held from December 6, 2021, till December 11, 2021.

 

The Midterm Exam Schedule

 

 

To conduct the examination process without delay, Please:

Read the examination schedules carefully and check in advance on which platform (elearning.gtu.ge or testing.gtu.ge) will be held the concrete exam. You must log in via your username and password on to elearning.gtu.ge and testing.gtu.ge by December 4, 2021. Check, if you see all your courses, which you study and provided by the study program contract (the subjects provided by the study program contract must be also, on to vici.gtu.ge) in the current semester. If any of these courses do not appear on your page, or you cannot log in to the system (and etc.), click the link form and fill it out.

The Form

Remind, that for signing in to the platforms: elearning.gtu.ge, testing.gtu.ge, vici.gtu.ge,

you have to use an e-mail (as username), which gave you the University, and the password – ID number.

 

სტუდენტების საყურადღებოდ!

ელ.ფოსტის, ჯგუფის ნომრის და სხვა ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, გადახვიდეთ ბმულზე studinfo.gtu.ge.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11