მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ესეების კონკურსი ონლაინ მაღაზია ისურვესაგან

ესეების კონკურსი ონლაინ მაღაზია ისურვესაგან

09-11-2021

საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ონლაინ მაღაზია„ისურვე“ (https://isurve.ge) სტუდენტებისთვის ესეების კონკურსს აცხადებს. კონსურსის თემაა- „ონლაინ კომერციის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“.

გამარჯვებული ესეს ავტორს კომპანია სწავლის საფასურს (2250 ლარის ოდენობით) დაუფინანსებს. ნაწილობრივი გრანტის არსებობის შემთხვევაში კი, განსხვავებული თანხის ღირებულების ნივთს, თავად გამარჯვებული შეარჩევს!


კონკურსის პირობები:

 • მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტუდენტს ჰქონდეს სტუდენტის აქტიური სტატუსი

 • საკონკურსო ესე უნდა ეხებოდეს მთავარ თემას და უნდა აკმაყოფილებდეს არგუმენტირებული ნაშრომის კრიტერიუმებს

 

ესეს სავარაუდო სტრუქტურა (არასავალდებულო):

 • სათაური

 • შესავალი/არსებული მდგომარეობის ზოგადი ანალიზი

 • თემის წარდგენა და არგუმენტირება/ავტორის შეხედულების ჩამოყალიბება და არგუმენტებით გამყარება

 • დასკვნა/მსჯელობის შეჯამება


კონკურსის ეტაპები:  

 • განცხადებები მიიღება - 2021 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით

 • ნაშრომების მიღება მოხდება- 2021 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით

 • პირველი გამარჯვებული გამოვლინდება - 2021 წლის 6 დეკემბერს


განაცხადის ფორმა:

 • სახელი და გვარი, პირადი ნომერი

 • ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი

 • უნივერსიტეტის დასახელება

 • ესეს სათაური

 

ესეს გაფორმების წესი:

 • ფურცლის ზომა A4

 • შრიფტი - უნიკოდი (Sylfaen)

 • შრიფტის ზომა - 12

 • გვერდების საორიენტაციო რაოდენობა -1-2

 

განაცხადი და ესე უნდა გამოაგზავნოთ, შემდეგ ელ.ფოსტაზე - essayawards2021@gmail.com 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11