მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო კურსები

სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო კურსები

29-09-2008
 სამაგისტრო და სადოქტორო სასწავლო კურსები
 
ტუბინგენის ებერჰარდ კარლსის სახელობის უნივერსიტეტი
 
(გერმანია)
 
 
ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტუბინგენის ებერჰარდ კარლსის სახელობის უნივერსიტეტის (გერმანია) ნევროლოგიის სასწავლო ცენტრი ერთ-ერთ გერმანულ წამყვან ინსტიტუტად ითვლება, რომელიც სთავაზობს მსურველებს ინგლისურენოვან სწავლებას როგორც მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ნევროლოგიის დარგში.
 
ტუბინგენის ებერჰარდ კარლსის სახელობის უნივერსიტეტის ნევროლოგიის სასწავლო ცენტრი 2009/2010 სასწავლო წლისთვის იწვევს წარმატებულ საერთაშორისო დიპლომირებულ სპეციალისტებს (BSc) შემდეგ დისციპლინებში: ნევროლოგია, ბიოლოგია და მოლეკულური ბიოლოგია, ბიოტექნოლოგია, ბიოქომია, ბიომედიცინა, ბიოფიზიკა, ფსიქოლოგია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და შემეცნებითი მეცნიერებები და მსგავსი სამეცნიერო დისციპლინები.. და სთავაზობს მათ მოიპოვონ მაგისტრისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხი შემდეგ სპეციალობებში:
  • ნევროლოგია და ბიჰევიორისტული მეცნიერებანი
  • უჯრედული და მოლეკულური ნევროლოგია
 დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
Graduate School of Neural & Behavioural Sciences
International Max Planck Research School
Universität Tübingen
Österbergstraße 3
D-72074 Tübingen - Germany
ტელ: (+49) 7071-29-77179
ფაქსი: (+49) 7071-29-5089
E-mail: neuro.office@uni-tuebingen.de

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11