მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ლუბლიანას უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა GSERM - ონლაინკურსები 2022

ლუბლიანას უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა GSERM - ონლაინკურსები 2022

20-10-2021 ლუბლიანას უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა (GSERM) (სლოვენია) აცხადებს ინგლისურენოვან ონლაინ კურსებს 2022 წლის იანვრისთვის.

პროგრამა დაეხმარება მონაწილეებს მოწინავე მეთოდური უნარ-ჩვევების დაუფლებაში, რაც მათ საშუალებას მისცემს უახლესი აკადემიური კვლევების ჩატარებისთვის.

თითოული ემპირიული კვლევითი კურსი 4-კრედიტიანია.

კურსები გაიმართება 2022 წლის 10-14 და 17-21 იანვარს (პირველი და მეორე სესია).

ღირებულება:
მაგისტრანტი / დოქტორანტი / პოსტდოქტორი: 1 კურსი - 700 ფრანკი; 2 კურსი - 1,300 ფრანკი
პრაქტიკოსი / ინსტიტუციური პარტნიორები: 1 კურსი - 1,400 ფრანკი; 2 კურსი - 2,300 ფრანკი.

დაინტერესებული პირებისთვის განაცხადის შეტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 5 დეკემბერი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი.

ელ.ფოსტა: gserm@unisg.ch

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11