მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენცია „მმართველობა, დაზვერვა და უსაფრთხოება“

კონფერენცია „მმართველობა, დაზვერვა და უსაფრთხოება“

07-10-2021


2021 წლის 18-20 ნოემბერს რუმინეთის კლუჟ-ნაპოკას ბაბეშ-ბოიაის უნივერსიტეტის (Babeș-Bolyai University) ისტორიისა და ფილოსოფიის ფაკულტეტის საერთაშორისო კვლევებისა და თანამედროვე ისტორიის დეპარტამენტი აწყობს ყოველწლიურ კონფერენციას „მმართველობა, დაზვერვა და უსაფრთხოება“ - საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თანამედროვე საზოგადოებებში.

კონფერენციის თემატიკაა მოიცავს მიგრაციისა და საზღვრის დაცვის საკითხებს.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა აბსტრაქტები უნდა წარადგინონ 2021 წლის 8 ოქტომბრამდე, სრული ნაშრომები კი - 13 ოქტომბრამდე.

დეტალური ინფორმაცია კონფერენციასთან დაკავშირებით, მათ შორის, სააპლიკაციო განაცხადის ფორმა, იხილეთ აქ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  gis@dsiic.ro


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11