მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციიის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციიის გათვალისწინებით)

28-09-2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციიის გათვალისწინებით)

( იმ აპლიკანტების რომელთაც კოვიდის გამო გადაუვადდათ გამოცდები)

სამშენებლო ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა

სამართლისა და  საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - სასურსათო ტექნოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა - მეცხოველეობა

სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება  (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - საჯარო მმართველობა (რუსულენოვანი)

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ეკონომიკა

სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა

სამაგისტრო პროგრამა - საზოგადოებრივი ურთიერთობები

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11