მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

28-09-2021

2021/2022 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

( იმ აპლიკანტების რომელთაც კოვიდის გამო გადაუვადდათ გამოცდები)

სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამა - ლოგისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11