მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასო სტუდენტებო

ძვირფასო სტუდენტებო

22-09-2021საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამებს, რომლის წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით

თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, 2021 წლის 17 სექტემბრის №81/ნ ბრძანებას, ,,2021-2022 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და №82/ნ ბრძანებას, ,,2021-2022 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ."

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11