მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

14-09-2021

2021-2022 სასწავლო წელს სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტისა და დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო  გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა
სამაგისტრო პროგრამა - დიზაინი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11