მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

13-09-2021

2021-2022 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუ-ის მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის საბოლოო შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო პროგრამა -  მშენებლობა

სამაგისტრო პროგრამა -  სამთო და გეოინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა -  გეოლოგია

სამაგისტრო პროგრამა -  ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიები

სამაგისტრო პროგრამა -  საინჟინრო გეოდეზია

სამაგისტრო პროგრამა -  პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა

სამაგისტრო პროგრამა -  ლოგისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა -  ტრანსპორტი

სამაგისტრო პროგრამა - სამართალი

სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - აგრონომია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და მეღვინეობა

სამაგისტრო პროგრამა - მევენახეობა და ენოლოგია (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია

სამაგისტრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11