მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მეცნიერებათა მაგისტრის სტიპენდიის პროგრამა 2022

ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მეცნიერებათა მაგისტრის სტიპენდიის პროგრამა 2022

09-09-2021

ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ჰიდროენერგეტიკის განვითარების შესწავლით დაინტერესებულ საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობს 4 სამაგისტრო სტიპენდიას ქალაქ ტრონჰეიმში მდებარე, ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (NTNU) . სტიპენდია მოიცავს ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის დაფინანსებას 2022 წლიდან.

საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა ჰიდროენერგეტიკის განვითარების დარგში

ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამების სწავლება სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. ჰიდროენერგეტიკის განვითარების პროგრამის ხანგრძლივობა ორ აკადემიურ  წელს (4 სემესტრი) შეადგენს და  120 ECTS კრედიტს მოიცავს.  

სწავლების დასრულების შემდგომ, მოცემულ დარგებში, კურსდამთავრებულები კერძო და საჯარო სექტორს პროფესიულ ცოდნასა და უნარებს სთავაზობენ: სამოქალაქო და სატრანსპორტო სექტორის ინჟინერია; სტრუქტურული ინჟინერია; წყლისა და ნარჩენი წყლების ინჟინერია; ჰიდრავლიკური ინჟინერია.

პროგრამის კომპონენტები

სწავლების პირველი წელი მოიცავს დარგის საფუძვლების შემსწავლელ რამდენიმე კურსსა და ფინალურ ჯგუფურ პროექტს, სადაც სტუდენტებმა ტექნიკური განხოციელებადობისა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზის საფუძველზე, ნორვეგიული მდინარეების სისტემის განვითარების ალტერნატიული გზები უნდა შეიმუშაონ. აღნიშნული პროექტის განხორციელებისას, ისინი კურსებიდან მიღებული ცოდნის რეალიზებას მოახდენენ. ისწავლიან, როგორ მიაღწიონ წარმატებას ტექნიკის, გარემოსა და ეკონომიკის სინთეზის საშუალებით.

მეორე დამამთავრებელი წლის საშემოდგომო სემესტრში პროგრამის მონაწილეები ძირითად კურსებს გადიან, საგაზაფხულო სემესტრი კი, სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობას ეთმობა.

მიღებული ცოდნის შედეგები:

 • საბაზისო ცოდნის გაღრმავება მათემატიკაში, ტექნოლოგიურ და კომპიუტერულ მეცნიერებაში;
 • ფართო საინჟინრო და კვლევაზე დაფუძნებული ცოდნა ჰიდროენერგეტიკის დარგში;
 • სოციალურ მეცნიერებაში, ჰუმანიტიკაში და იმ არატექნიკურ დისციპლინებში გათვიცნობიერება, რომლებიც შესაბამისობაშია საინჟინრო პროფესიასთან;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისას, შესაძლებლობებისა და შეზღუდვების გაცნობიერების უნარი (იურიდიული და საზოგადოებრივი ასპექტების გათვალისწინებით).
 • თანამშრომლების მართვისა და მათთვის მოტივაციის მიცემის უნარი.

სამუშაო პერსპექტივები ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მაგისტრის ხარისხის მოპოვების შემდგომ

ჰიდროენერგეტიკაში მაგისტრის ხარისხის მოპოვება უზრუნველყოფს საინტერესო პერსპექტივას საქართველოში ინჟინრის კარიერის განსავითარებლად:

 • საინჟინრო კომპანიებისთვის კონსულტაციების გაწევა;
 • კონტრაქტორები;
 • წყლისა და ენერგეტიკის სფეროს ოფიციალური წარმომადგენლობები;
 • დეველოპერები;
 • ელექტროენერგეტიკული და კომუნალური კომპანიები.

სტიპენდიები

სტიპენდიები დაფარავს:

 • ნორვეგიაში ცხოვრების ხარჯების დასაფარად დაწესებულ მინიმალურ, აუცილებელ ხარჯს. მოცემული თანხა დადგენილია ნორვეგიის საემიგრაციო ორგანოების მიერ და ექვემდებარება ყოველწლიურ კორექტირებას.
 • მგზავრობის ორმხრივ ხარჯებს;
 • ნორვეგიის ვიზაზე და ბინადრობის ნებართვაზე განაცხადის საფასურის ანაზღაურებას;
 • სტიპენდიის პერიოდის განმავლობაში, თქვენთვის ხელმისაწვდომი იქნება პერსონალური, ლეპტოპის ტიპის კომპიუტერი;
 • სემესტრულ გადასახადს სტუდენტურ ორგანიზაციაში ჩასარიცხად.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ჰიდროენერგეტიკის განვითარების სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია:

 1. სამოქალაქო, ჰიდრავლიკურ ან წყლის რესურსების ინჟინერიაში მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი ან ექვივალენტი. ხარისხი მოპოვებული უნდა იყოს  NTNU– ში სემესტრის დაწყებამდე.
 2. მათემატიკა/სტატისტიკაში მინიმუმ 30 ECTS ქულა საბაკალავრო ნიშნების ფურცელში, სტატისტიკის მინიმუმ ერთი კურსის ჩათვლით;
 3. მაღალი დონის აკადემიური მოსწრება: პროგრამაში მოხვედრის მინიმალური ზღვარია C ან უფრო მაღალი ხარისხის ECTS.  NTNU აკონვერტირებს GPA-ს სხვა ქვეყნებიდან და უსადაგებს საკუთარ სისტემას, ამ შეფასების საფუძველზე სტუდენტები შესაბამისად განლაგდებიან სარეიტინგო სიაში. NTNU–ს ოფიციალური განაცხადისა და დოკუმენტაციის მიღებამდე, არ აქვს შესაძლებლობა შეაფასოს სტუდენტის საშუალო ქულა.
 4. ინგლისური ენის ცოდნა

ინგლისური ენის ცოდნა

სტუდენტები, რომლებიც NTNU–ს საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამაზე განაცხადს შეავსებენ, ინგლისური ენის ცოდნასთან დაკავშირებით ქვემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნებიდან, მინიმუმ ერთს მაინც უნდა აკმაყოფილებდნენ.

ინგლისურენოვანი ტესტები ჩაბარებული უნდა იყოს NTNU-ში განაცხადის შეტანამდე, არა უმეტეს ორი წლით ადრე.

გამონაკლისს წარმოადგენს კემბრიჯის ტესტები: CAE, First Certificate or Certificate of Proficiency, მოცემული სერტიფიკატებისთვის, ზემოხსენებული ვადა არ მოქმედებს.

განაცხადის მისაღებად, ქვემოთმოყვანილ ჩამონათვალში უნდა გქონდეთ მინიმუმ ერთი რეკვიზიტი:

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language):
  მინიმუმ 90 ქულა ინტერნეტ ტესტში.
  მინიმუმ 600 ქულა წერით (ფურცელზე) ტესტში.
 • ELTS (International English Language Testing Service)
  აკადემიური ტესტი, რომლის მინიმალური ჯამური ქულა არის 6.5
 • University of Cambridge tests, მინიმუმ ერთი:
  პირველი სერთიფიკატი ინგლისურში-სერტიფიკატი მოწინავე ინგლისურში-სერტიფიკატი პროფესიონალურ ინგლისურში
  First Certificate in English - Certificate in Advanced English - Certificate of Proficiency in English
 • Pearson’s Academic English test (PTE): აკადემიური მაჩვენებელი მინიმუმ 62 ქულით.

განაცხადის წარდგენა

დამატებითი ინფორმაციის მიღებისა და თქვენი კვალიფიკაციის წინასწარ გადასამოწმებლად გთხოვთ, დაუკავშირდეთ რომელიმე საკონტაქტო პირს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აპლიკაცია NTNU-ში 1 დეკემბრამდე მიიღება. ხოლო მას შემდეგ რაც უნივერსიტეტი განაცხადს დაგიმტკიცებთ, ინფორმაცია  NVE–ს უნდა მიეწოდოს.

საკონტაქტო პირები:

 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო: ომარ წერეთელი, ნიკოლოზ ლეკიაშვილი, მარიამ ალელიშვილი: omarmemo1991@gmail.com, nlekiashvili3@gmail.com, malelishvili@moesd.gov.ge
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: პაატა ცინცაძე, დევი ხვედელიანი: p.tsintsadze@gtu.ge, d.khvedeliani@gtu.ge
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: მურმან მარგველაშვილი,  murman.margvelashvili@iliauni.edu.ge
 • ნორვეგიის სამეფოს საელჩო თბილისში: დავით მაღრაძე, David.Magradze@mfa.no
 • ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგიის დირექტორატი: ქალბატონი ქირსთენ ვინჰერ ვესთგაარდი (Kirsten Winther Westgaard), kwe@nve.no
 • ნორვეგიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი: სტუდენტების სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის განყოფილება: admissions@st.ntnu.no


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11