მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება

18-08-2021 აკადემიურ კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!
კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებული
განცხადებების/საჩივრების საკონკურსო კომისიაში წარდგენა შესაძლებელია,
როგორც მატერიალური სახით სტუ-ის კანცელარიაში ჩაბარებით (თბილისი,
კოსტავას 77; ადმინისტრაციული კორპუსის მე-2 სართული, #241 ოთახი),
ასევე ელექტრონული ფორმით შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე info@gtu.ge,
2021 წლის 19 აგვისტოს 17:00 საათამდე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11