მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

25-06-2021

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 2021-2022 სასწავლო წლიდან 4 წლის ვადით აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი) დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:

სამშენებლო ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N536, ტ.: 236 43 28);

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VIII კორპუსი, VI სართული, ოთახი №614, ტ. 236 51 72);

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, III კორპუსი, III სართული, ოთახი №308, ტ. 238 00 50);

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N67, X კორპუსი, IV სართული, ოთახი N403, ტ.: 236 38 07);

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N550, ტ.: 236 42 00);

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №68, I-c კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403, ტ. 233 71 63);

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, IX სართული, ოთახი №912ა, ტ.: 236 39 55);

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, III სართული, ოთახი №301ა, ტ.: 236 50 62);

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №75, VIII კორპუსი, II სართული, ოთახი №3, ტ. 599 105 607);

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(გურამიშვილის გამზ. №17, II სართული, ოთახი 220ბ, ტელ.: 577 53 79 92);

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VII სართული, ოთახი №703ა, ტ.: 236 52 73);

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VI სართული, ოთახი №610ბ, ტ.: 591 33 42 24).


აკადემიური პერსონალის მიღების წესი


აკადემიური პერსონალის ხელშეკრულება


შრომითი ხელშეკრულების დანართი


I. განცხადებების მიღების და კონკურსის ჩატარების ვადები
   განცხადება
   კონკურსანტის ანკეტა

II. საკონკურსო პირობები

III. მონაწილეთა შეზღუდვა

IV. კონკურსის ჩატარების წესი
სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11