მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კორეის ფონდის (KF) მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ 2022 წლისთვის

კორეის ფონდის (KF) მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ 2022 წლისთვის

09-08-2021

კორეის  ფონდი (KF) დაარსდა საერთაშორისო საზოგადოებასთან კორეის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მხარდაჭერისა და მეგობრული ურთიერთობების  გაღრმავებისთვის. 

კორეის  ფონდის (KF) განახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს/პროგრამებს, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამებს, ხალხთა შორის და კულტურულ გაცვლებს.

 ხსენებული პროგრამები განკუთვნილია უმაღლესი საგანამანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებებისთვის, კონკრეტული მიმართულებების მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდნეტებისთვის, ასევე ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვისაც, პროფესორებისთვის და მკვლევარებისთვის,  აგრეთვე სკოლის მასწავლებლებისთვის და ა.შ (middle and high school teachers, education administrators, textbook publishers, etc.)

 კორეის  ფონდი (KF) უზრუნველყოფს ფინანსურ მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. მიბმულ ფაილში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, განაცხადის გაკეთების დედლაინები და პროცედურები.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11