მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსის შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით

კონკურსის შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით

02-08-2021 სტრუქტურული რეორგანიზაციისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 01 ივლისის N656496 ბრძანების საფუძველზე ჩატარებული კონკურსის შედეგები ფაკულტეტების მიხედვით.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11