მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნეს მენეჯმენტის სასწავლო ცენტრი

ბიზნეს მენეჯმენტის სასწავლო ცენტრი

21-08-2008
ბიზნეს მენეჯმენტის სასწავლო ცენტრი
 
საუნივერსიტეტო ცენტრის  მიზანია მსმენელთათვის ბიზნეს მენეჯმენტის, როგორც მნიშვნელოვანი პროფესიული სფეროს გაცნობა. კერძოდ, მსმენელები გაეცნობიან ბიზნესის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებს, კერძო ბიზნესის  წარმატებული მართვის ზოგად მეთოდებს, მენეჯმენტის საკანონმდებლო რეგულირებას, ბიზნესის მმართველის ზოგად უნარ-ჩვევებს, მართვასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის ოპერატიულად და ეფექტურად გადაწყვეტის გზებს.
სასწავლო პროგრამა შემუშავებულია სტუ-ს პროფესორთა და პრაქტიკოსი მენეჯერების მიერ.
სწავლება იწარმოებს ქართულ ენაზე.
კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე.
მსმენელთა მიღება  იგეგმება 1 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრამდე.
 
წარმოსადგენი საბუთები:
  • ავტობიოგრაფია (CV)
  • ბიზნეს მენეჯმენტის სასწავლო ცენტრში სწავლის მოტივაცია
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროგარმის კოორდინატორს, ნანა ნიორაძეს, ტელეფონები: 822. 365294,  899. 446815

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11