მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტატიების კონკურსი თანამედროვე სამართლის ჟურნალისთვის

სტატიების კონკურსი თანამედროვე სამართლის ჟურნალისთვის

16-06-2021შავი ზღვის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტმა გამოაცხადა სტატიების კონკურსი თანამედროვე სამართლის ჟურნალისთვის.

სტატიის წარმოსადგენად მსურველებმა ნამუშევრები უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: jcl@ibsu.edu.ge; lawfaculty@ibsu.edu.ge

გთხოვთ, მეტი ინფორმაციისათვის იხილოთ თანდართული ფაილები:

დანართი 1

დანართი 2


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11