მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონებისა და საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა კურსი იწყება

ძვირფასი ლითონებისა და საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა კურსი იწყება

09-06-2021

15- 16 ივნისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) იწყება ძვირფასი ლითონების და ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული

შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 1100 სთ).  

კურსები მუდმივმოქმედია და ტარდება ყოველთვიურად.

მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი,                 კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 .

საჭირო საბუთები:

  1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47, 

593 27-24-65


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11