მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ISA Lille (JUNIA ISA) აგრარული და ბიოსაინჟინრო მეცნიერებების ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების მობილობის პროგრამა - 2021/22 სასწავლო წელი

ISA Lille (JUNIA ISA) აგრარული და ბიოსაინჟინრო მეცნიერებების ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების მობილობის პროგრამა - 2021/22 სასწავლო წელი

25-05-2021 ISA Lille (JUNIA ISA) აგრარული და ბიოსაინჟინრო მეცნიერებების ინსტიტუტი (ლილი, საფრანგეთი) აცხადებს აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების მობილობის პროგრამას 2021/22 აკადემიური წლისთვის, პარტნიორ ინსტიტუციებთან საერთაშორისო თანამშრომლობის გასაძლიერებლად.

მობილობა ღიაა პარტნიორი უნივერსიტეტების თანამშრომლებისთვის, როგორც ფიზიკური, ისე ვირტუალური გაცვლითი პროგრამებისთვის.

კოლეგებს ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აღნიშნულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ Erasmus + გრანტის ფარგლებში.

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი პარტნიორი უნივერსიტეტების პედაგოგებისათვის ISA Lille-ში და ასევე, სასწავლო კურსები, რომლებიც შეუძლიათ, რომ თავად ფრანგმა კოლეგებმა შესთავაზონ და წაიკითხონ პარტნიორ უნივერსიტეტებში, იხილეთ დანართში, შესაბამისად “Incoming opportunities” და “Outgoing teaching offer” განყოფილებებში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11