მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია უქმე დღეებისა და 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების შესახებ

ინფორმაცია უქმე დღეებისა და 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების შესახებ

28-04-2021ძვირფასო სტუდენტებო,

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 30 აპრილიდან 12 მაისის ჩათვლით, საქართველოს მასშტაბით, უქმე დღეებია გამოცხადებული. შესაბამისად, ამ პერიოდში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო აქტივობები არ ჩატარდება.

სასწავლო პროცესი განახლდება 2021 წლის 13 მაისიდან (ხუთშაბათი), სასწავლო ცხრილების შესაბამისად. ცხრილების ბმულები განთავსდება:

  • დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე - https://elearning.gtu.ge
  • აკადემიური მოსწრების გვერდზე - https://leqtori.gtu.ge
  • პირველკურსელთა ელექტრონული სერვისების საუნივერსიტეტო სისტემის გვერდზეhttps://vici.gtu.ge

ასევე, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც II სემესტრის შუასემესტრულ გამოცდებს ეხება:

  • შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, მე-9 სასწავლო კვირაში, 2021 წლის 17-დან 22 მაისის ჩათვლით, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით.

შუასემესტრული გამოცდების ცხრილები, ბმულის სახით, 2020 წლის 29 აპრილიდან განთავსდება სტუ-ის ოფიციალურ გვერდებზე:

  • დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე - https://elearning.gtu.ge
  • საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის გვერდზეhttps://testing.gtu.ge
  • აკადემიური მოსწრების გვერდზე - https://leqtori.gtu.ge
  • პირველკურსელთა ელექტრონული სერვისების საუნივერსიტეტო სისტემის გვერდზეhttps://vici.gtu.ge

საგამოცდო ცხრილებში მითითებული იქნება ჯგუფის ნომერი, სასწავლო კურსის დასახელება, გამოცდის ჩატარების ელექტრონული მისამართი, თარიღი, დრო და გამოცდის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა.

უნივერსიტეტი მოგმართავთ თხოვნით, დაიკავოთ თადარიგი, წინასწარ შეამოწმოთ საგამოცდო ცხრილი და პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში შეავსოთ „ფორმა“, რომელიც ბმულის სახით განთავსებულია სტუ-ის ოფიციალურ გვერდებზე:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepSQs1zYOc5cvSvDFzqQateUKLtG4wvxhdYXphEh_YkNsVbA/viewform

გთხოვთ, ასევე, გაითვალისწინოთ, რომ ჯამური ქულა (მიმდინარე სასწავლო აქტივობა + შუასემესტრული გამოცდა), რაც გახდება დასკვნით გამოცდებზე დაშვების წინაპირობა, სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის იქნება 30 ქულა.

2020-2021 სასწავლო წლის II (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება და შესაბამისი დანართი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულებზე:

https://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/29043487%20(1).pdf

http://leqtori.gtu.ge:9000/public/danarTi_28.04.2021.pdf


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ!სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11