მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა რეგისტრაცია ერთიან მონაცემთა ბაზაში

სტუდენტთა რეგისტრაცია ერთიან მონაცემთა ბაზაში

09-07-2007

საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერრ სტუდენტთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით, სტუ-ს ადმინისტრაცია აფრთხილებს სწავლების ყველა საფეხურის და ფორმის სტუდენტებს, რომ მიმდინარე წლის 20 ივლისამდე თავინთ დეკანატებში შეამოწმონ, არიან თუ არა ისინი რეგისტრირებულნი.

დაურეგისტრირებელი სტუდენტები ამორიცხული იქნებიან სტუ-ს სტუდენტთა კონტიგენტიდან.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11