მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

22-04-2021

4 ივნისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის და საქართველოს სოციალური მეცნიერებათა აკადემიის ორგანიზებით მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“ გაიმართება. 

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული მიმართულებები:

სექცია

საერთაშორისო ურთიერთობები 

II  სექცია

პოლიტიკა, სამართალი, ეკონომიკა

III  სექცია

საერთაშორისო ორგანიზაციები 

IV  სექცია

მსოფლიო პოლიტიკა (აშშ, რუსეთი, ჩინეთი...).
გლობალიზმი და ანტიგლობალიზმი

სექცია

საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები. 
ტერორიზმი.

VI  სექცია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ისტორია, არქეოლოგია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია...) 

VII  სექცია

რელიგია. კულტურა. განათლება. გენდერი, პიარი, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.
კონფერენციის რეგლამენტი: მოხსენება _ 15  წუთი; მსჯელობა _ 5  წუთი.

კონფერენციაზე შესაძლებელია დაუსწრებელი მონაწილეობაც.
კონფერენციაში მონაწილეობის საფასური:
საქართველოს მოქალაქეებისათვის _ 70 ლარი 
                                         უცხოელებისათვის _ 70 ევრო 

საბანკო ანგარიში„თიბისი  ბანკი“ 
                                    ბანკის კოდი : TBCBGE22
                                   ანგარიშის № GE71 TB76 2753 6020 10000 4 

კონფერენციის მონაწილეთათვის თანხის გადახდის ბოლო ვადა - 5 მაისი

სარეგისტრაციო მოსაკრებელში შედის
მოხსენებათა თეზისები გამოქვეყნება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ შრომათა  თეზისების კრებულში;  კონფერენციის პროგრამა, სერთიფიკატი, ბეიჯი, ფურშეტი. 

საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს კონფერენციისათვის. 

კონფერენციის მონაწილეობაზე დადებითი პასუხის შემდეგ, რის შესახებაც მომხსენებლებს ეცნობებათ საორგანიზაციო კომიტეტისაგან, მსურველმა უნდა გადაიხადოს მონაწილეობის საფასური და წარმოადგინოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი პირადად ან ელ.ფოსტაზე გამოაგზავნოს ქვითრის სკანირებული ვერსია.

თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადაა /წლის  30 აპრილი.

ელ.ფოსტა: conference-stu@mail.ru
კონფერენციის პროგრამა და სერთიფიკატები დარიგდება კონფერენციის მსვლელობის დროს.

ტელ.:   595 29 89 07;     595 96 00 35  
შიდა ტელ.: 66 86;     
             
მოთხოვნები კრებულში საკონფერენციო მოხსენებათა 
თეზისების გაფორმებისათვის

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:   conference-stu@mail.ru
                                                            
თეზისების მოცულობა 2-3 გვერდი   

  1. გვერდის ფორმატი: – А4  
  2. გვერდების ველი :  –  2 სმ  
  3. შრიფტი:   ქართული     –  Sylfean, ზომა _  12,
                              რუსული    –   Sylfean, ზომა 12 
                              ინგლისური    –  Sylfean, ზომა 12
  4. ინტერვალი –  1 (Single)
  5. აბზაცი –  1 სმ 
  6. ტექსტის სტრუქტურა:

      ავტორის გვარი, სახელი პირველ ხაზზე (Bold) - ზომა 12; 
      ერთი ინტერვალის გამოტოვებით სათაური (Bold) - ზომა 14$
      საკვანძო სიტყვები;
      თეზისები ქართულ ენაზე;
      რეზიუმე ინგლისურ (ან რუსულ) ენაზე.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11