მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

,,ძვირფასი ლითონების’’ კურსი იწყება

,,ძვირფასი ლითონების’’ კურსი იწყება

08-04-2021 14 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში  ,,ძვირფასი ლითონების’’ შემფასებელთა კურსი იწყება.

საჭირო საბუთები:
  1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია.
მისამართი:  ქ. თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  238-25-88, 577 42-83-47
საკონტაქტო პირი:  ოლიკო სესკურია 593 27-24-65, E-mail: olikoseskuia@gmail.com 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11