მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის მეცნიერთა და სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუ-ის მეცნიერთა და სტუდენტთა საყურადღებოდ

23-03-2021

1 აპრილს 21:00 საათზე, ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვეციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრის - „ერთად“ და არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის თანამშრომელთა და სტუდენტთა ერთობლივი სემინარი ჩატარდება თემაზე - ურბანული სისტემების დაგეგმარებისა და მართვის თანამედროვე მეთოდები და საშუალებები („ჭკვიანი ქალაქისკონცეფცია).

ძირითადი მომხსენებელი - მერაბ ახობაძე.

სემინარში მონაწილეობა შუძლია მიიღოს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.   

ZOOM-ის მისამართი: ID 330 270 5487; პაროლი 2020.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11