ცხადდება პროგრამა STEM კვლევისა და უმაღლესი განათლების მხარდაჭერა საქართველოში