მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ტექინფორმმა FAO-ს მხარდაჭერით თარგმნა და ელექტრონულად გამოსცა ორი დამხმარე სახელმძღვანელო ქართველი მომხმარებლებისათვის

ტექინფორმმა FAO-ს მხარდაჭერით თარგმნა და ელექტრონულად გამოსცა ორი დამხმარე სახელმძღვანელო ქართველი მომხმარებლებისათვის

22-02-2021

ტექინფორმმა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO)  თანამშრომლობით ქართულ ენაზე თარგმნა და ელექტრონულად გამოსცა ორი სახელმძღვანელო მომხმარებლებისათვის- ბროშურა FAO-ს  მრავალენოვანი თეზაურუსის AGROVOC -ის შესახებ , და გზამკვლევი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო სისტემის AGRIS -ის  შესახებ.

 შესაბამისი ვერსიები ქართულ და ინგლისურ ენებზე შეგიძლიათ იხილოთ დანართებში. 

  1. AGROVOC Brochure Geo  – “AGROVOC სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სფეროს ურთიერთდაკავშირებული ცნებების ჰაბი”
  2. AGROVOC Brochure Eng.  – “AGROVOC The linked data concept hub for food and agriculture”
  3. AGRIS User  Guide Geo – “AGRIS, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო სისტემა”
  4. AGRIS User Guide Eng. – “AGRIS, the International System for Agricultural Science and Technology”სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11