მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში 2021-2022

სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში 2021-2022

18-02-2021

ქართველი სტუდენტებისთვის ცხადდება სასტიპენდიო პროგრამა "სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში 2021-2022", რომელიც სტუდენტებს სთავაზობს საფრანგეთში მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად სრული დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობას (ფრანგულ, ან ინგლისურენოვან პროგრამებზე).

"სამაგისტრო სტიპენდიები საფრანგეთში 2021-2022" გახლავთ ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საფრანგეთის მთავრობისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრს შორის 2019 წლის 5 აპრილს გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, საფრანგეთის მთავრობის, კამპუს ფრანსისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიერ

პროგრამით მხარდაჭერილი პრიორიტეტული მიმართულებები გახლავთ: 

 • განათლება
 • სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია
 • ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა
 • ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები
 • სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია
 • სამართალი
 • მენეჯმენტი
 • საჯარო მმართველობა

სააპლიკაციო განაცხადის მსურველი: 

 • უნდა იყოს დაინტერესებული სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებით
 • უნდა ფლობდეს ბაკალავრის ხარისხს, ან იმყოფებოდეს დამამთავრებელ კურსზე
 • უნდა იყოს მაქსიმუმ 30 წლის ასაკის
 • უნდა ფლობდეს ფრანგულ ან ინგლისურ ენას

განაცხადების მიღება მიმდინარეობს მიმდინარე წლის 5 მარტის ჩათვლით,ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდზე.

სასტიპენდიო პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11