მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენისა და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების შესახებ

ინფორმაცია შემოდგომის სემესტრის სასწავლო აქტივობების აღდგენისა და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების შესახებ

26-01-2021სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის, ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის ფარგლებში, შემოდგომის (I) სემესტრის სასწავლო აქტივობების და ლაბორატორიული მეცადინეობების აღდგენა, ასევე, შუასემესტრული გამოცდების ჩაბარება მოხდება:

  • მე-17 და მე-18 კვირებში, 2021 წლის 1-დან 13 თებერვლის ჩათვლით.
  • შესაბამისი ცხრილები წინასწარ განთავსდება დისტანციური სწავლების პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge და აკადემიური მოსწრების გვერდზე leqtori.gtu.ge

ცნობისათვის: შუასემესტრული გამოცდების აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეძლო შუასემესტრული გამოცდების მე-11 კვირაში (7-13 დეკემბერი) ჩაბარება.

სტუდენტებს, ასევე, გთხოვთ გაითვალისწინონ შემდეგი:

  • პირველი სემესტრის ონლაინ ლექციები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის ჩატარდება 2021 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.
  • დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება მე-17 – 20 კვირებში, 1-დან 27 თებერვლის ჩათვლით, სასწავლო კურსის შესაბამის დასკვნით გამოცდამდე.
  • დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 15-დან 27 თებერვლის ჩათვლით. საგამოცდო ცხრილები წინასწარ განთავსდება დისტანციური სწავლების პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge და აკადემიური მოსწრების გვერდზე leqtori.gtu.ge

დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 6 მარტის ჩათვლით. დამატებითი გამოცდების ცხრილები წინასწარ განთავსდება დისტანციური სწავლების პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge და აკადემიური მოსწრების გვერდზე leqtori.gtu.ge


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წარმატებებს გისურვებთ
!

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11