მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადება

28-12-2020

2020 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 12 ფაკულტეტზე გაიმართა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ელექტრონულ ფორმატში. სტუდენტებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ ელექტრონულ პლატფორმა polys.me-ს მეშვეობით ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებული უნიკალური ბმულით, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იყო მხოლოდ ერთხელ.

საარჩევნო ელექტრონული პლატფორმა polys.me არის მრავალწლიანი გამოცდილებისა და მაღალი სანდოობის მქონე პოლონური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ჩატარდა სტუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2020 წლის 25 დეკემბრის სხდომაზე შეაჯამა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 12 ფაკულტეტზე  2020 წლის 25 დეკემბერს ელექტრონული ფორმით ჩატარებული სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და დაადგინა:

  • მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგი 8 ფაკულტეტის: სამშენებლო; სამთო-გეოლოგიური; ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის; სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის; არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის; სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სტუდენტური თვითმმართველობის შემადგენლობა დაკომპლექტდეს შემდეგი საარჩევნო სუბიექტებისაგან;
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების საარჩევნო დებულების შესაბამისად ეთხოვოს სტუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობას შემდეგ 4 ფაკულტეტზე: ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის, ბიზნესტექნოლოგიების, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების და აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე არჩევნებზე სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ¼-ზე ნაკლები სტუდენტის მონაწილოების გამო ხელახალი არჩევნები დანიშნოს აქტიურ სასწავლო პერიოდში.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11