მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის მედიაციაში

ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის მედიაციაში

24-12-2020

სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია“ უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის ესეების კონკურსს აცხადებს თემაზე: „მედიაციის შედარებითი უპირატესობა დავის გადაწყვეტის სხვა მექანიზმებთან“.

კონკურსის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება მედიაციის სფეროში.

საკონკურსო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო უნდა შესრულდეს საავტორო უფლებების, კვლევის ეთიკისა და აკადემიური პატიოსნების ნორმების დაცვით. 

პირველ ეტაპზე მოხდება შემოსული ნამუშევრების შემდეგი ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით შეფასება: 

  1. ესე უნდა მომზადდეს ქართულ ენაზე;
  2. ნამუშევრის მოცულობა უნდა შეადგენდეს 1500–2000 სიტყვას;
  3. ესე უნდა მომზადდეს PDF ფორმატში;
  4. ნამუშევარი უნდა მომზადდეს Sylfaen შრიფტით, ფონტის ზომა უნდა შეადგენდეს 11–ს;
  5. ნამუშევრები უნდა მოგვეწოდოს ელ-ფოსტის საშუალებით, წერილის საგანში უნდა მიეთითოს „ესეების კონკურსი“

ნამუშევრებს, რომელბიც გაივლიან ტექნიკური მოთხოვნების დაკმაყოფილების ეტაპს, კონკურსის სპეციალური ჟიური შეაფასებს. 

კონკურსში გამოვლენილი საუკეთესო ესეს ავტორები დაჯილდოვდებიან.

(გამარჯვებულებს გადაეცემათ წიგნები, მიეცემათ საშუალება გაიარონ ორ თვიანი უფასო სტაჟირება სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციაში; მიიღონ მონაწილეობა მათთვის უფასო ტრეინინგში მედიაციაში; შეხვდებიან მედიატორებს და მიიღებენ მონაწილეობას შეხვედრა და დისკუსიაში) 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული ფორმით  „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე ganacxadi@mediators.ge

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 28 თებერვლამდე! 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11