მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, პროფესორ ივანე გორგიძის ხსოვნას

ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, პროფესორ ივანე გორგიძის ხსოვნას

18-12-2020

 საქართველოს ტექნიკურმა ინტელიგენციამ უდიდესი დანაკლისი განიცადა. გარდაიცვალა ცნობილი მეცნიერი, ახალგაზრდობის აღმზრდელი და საზოგადო მოღვაწე პროფესორი ივანე გორგიძე,  რომელმაც თავისი უაღრესად დატვირთული ცხოვრების გზა სახელოვნად განვლო ქვეყნისა და ხალხის თავდადებულ სამსახურში.

პროფესორი ივანე გორგიძე  დაიბადა 1942 წლის 12 ივნისს, ქ. თბი­ლისში. 1959 წელს დაამთავრა ქ. თბი­ლი­სის 30-ე საშუალო სკოლა და სწავლა გააგრძელა საქართ­ველოს პოლი­ტექ­ნიკური ინსტი­ტუტის გა­მოთ­­ვლითი ტექნიკისა და ინფორ­მა­ტიკის ფაკულტეტზე, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1964 წელს.

ინსტიტუტში სწავლის პერიოდში მუშაობდა სპი-ის პროფ­კავშირის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე. უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ 1965–1978 წწ.-ში, სამ­სა­ხური გააგრძელა საქართველოს მეცნიერებათა აკადე­მიის გამოთვლით ცენტრში, შემდეგ სსრ კავშირის მეცნიე­რებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტში; 1975–1980 წწ.-ში იყო საქართველოს სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრ „ალგორითმის“ დირექტორი; შემდგომ მუშაობდა საქა­რთ­ვე­ლოს მეც­ნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტში, საქართ­ვე­ლოს სახელმწიფო საგეგმო კომი­ტეტ­ში, რესპუბლიკს მინისტრთა საბჭოში. 1996-2003 წწ.-ში იყო საქართველოს პრეზიდენტთან არსე­ბული საინჟინრო და სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს პასუ­ხის­მგებელი მდივანი; საქართველოს ინფორმატიკისა და გამოთ­ვლითი ტექნიკის საზოგადოების სწავლული მდივანი; საქართველოს კპ თბი­ლისის საქალაქო კომიტეტთან არსე­ბული ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის განყო­ფილების ხელმძღვანელი.

1980 წელს ივანე გორგიძე დაინიშნა საქართველოს გამოთვლითი ტექნიკისა და ინფორმატიკის სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანების დირექტორად, რომელსაც სათა­ვეში ედგა 2000 წლის ჩათვლით. მისი სამეცნიერო თემატიკის ინტერესს წარმოადგენდა მეცნიერებისა და ტექნიკის ისტორია, მართვის  პრობლემები, მართვის სისტემები, ორგანიზაციული სისტემების აგება და მართვა. არის აქტიური სისტემების მართვის თეორიის ერთ-ერთი შემქმნელი.

2007 წლიდან დღემდე იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი, საქართველოს ტექ­ნიკური უნვერსიტეტის პროფესორი, თეოლოგიის სას­წავლო-სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე.

ივანე გორგიძე არის საქართველოს საინჟინრო აკადე­მიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი; საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და ინფორ­მატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი; რუსეთის საბუნებისმეტყველო აკადემიის ნამდვი­ლი წევრი; სსრ კავშირის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. გამოქ­ვეყ­ნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 10-ზე მეტი მონოგრაფია.

ბატონი ივანე გორგიძე უაღრესად კაცთმოყვარე და მრავალმხრივ განსწავლული  მეცნიერი გახლდათ. იგი დაჯილდოებული იყო „ღირსების ორდენით“, საპატრიარქოს სიგელით, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის დიპლომით და სხვა მაღალი ჯილ­დო­თი. ძნელი წარმოსადგენია ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოება ისეთი ღირსეული, მრავალმხრივი მეცნიერის გარეშე, როგორიც ბატონი ვანო გორგიძე გახლდათ.

მისი ხსოვნა სამუდამოდ იცოცხლებს, როგორც ქვეყნისა და ხალხის საქმისადმი თავდადებული ჭეშმარიტი მამულიშვილი.


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11