მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა

სტუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა

09-12-2020

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობამ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის #133/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების 42-ე მუხლის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების მე-8 მუხლის, მე-6 პუნქტის შესაბამისად, დაადგინა 2020 წლის 25 დეკემბერს დაგეგმილი სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  1. კომისიის თავმჯდომარე - ირაკლი გაბისონია,  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.
  2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - თალიკო ჟვანია, საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის საგამოცდო პროცესების ორგანიზების განყოფილების უფროსი, პროფესორი.
  3. კომისიის მდივანი - ნინო ხოლუაშვილი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, პროფესორი.
  4. კომისიის წევრი - დავით კაპანაძე, საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის უფროსი, პროფესორი.
  5. კომისიის წევრი - ლიანა თარგამაძე, სწავლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, პროფესორი.
  6. კომისიის წევრი - დავით გორგიძე , მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი.
  7. კომისიის წევრი - გვანცა გუჩაშვილი, სტუდენტი.

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევვნო დებულება.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11