მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების საყურადღებოდ - elearning.gtu.ge-ზე 7 დეკემბერს დანიშნული შუასემესტრული გამოცდები 13 დეკემბერს ჩატარდება

სტუდენტების საყურადღებოდ - elearning.gtu.ge-ზე 7 დეკემბერს დანიშნული შუასემესტრული გამოცდები 13 დეკემბერს ჩატარდება

07-12-2020

გაუთვალისწინებელი ტექნიკური მიზეზების გამო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge დღეს, 2020 წლის 7 დეკემბერს (ორშაბათი) დანიშნული უკლებლივ ყველა შუასემესტრული გამოცდა გადატანილია 13 დეკემბერს (კვირა). ცვლილება არ შეეხება testing.gtu.ge-ზე დანიშნულ გამოცდებს, რომელიც შეუფერხებლად მიმდინარეობს.  

ტექნიკური პრობლემის დასადგენად და ოპერატიულად აღმოფხვრისთვის უკვე მუშაობს სტუ-ის ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი.

რაც შეეხება იმ სტუდენტებს, რომლებმაც დღეს, 7 დეკემბერს, შეასრულეს საგამოცდო დავალება და ტექნიკური მიზეზების გამო, ვერ შეძლეს მისი ატვირთვა elearning.gtu.ge-ზე, მათ შესრულებული საგამოცდო დავალებების ატვირთვის შესაძლებლობა, ასევე, 13 დეკემბერს მიეცემათ.  

სტუდენტებს, ვთხოვთ, გაითვალისწინონ, რომ აუცილებლობიდან გამომდინარე, საგამოცდო კვირის ცხრილები იმ საგნებში, რომელიც ტარდება  elearning.gtu.ge-ზე, დაკორექტირდება. შესაბამისად, სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, კორექტირებულ საგამოცდო ცხრილებს  დღეს, 21:00 საათიდან გაეცნონ. testing.gtu.ge-ზე შუასემესტრული გამოცდები არსებული განრიგის მიხედვით წარიმართება.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი ტექნიკური შეფერხებისთვის სტუდენტებს ბოდიშს უხდის.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11