მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საფრანგეთის ჯანდაცვის სკოლა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სკოლა

20-06-2008

საფრანგეთის ჯანდაცვის სკოლა

სამაგისტრო პროგრამა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სკოლა იწვევს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. სამაგისტრო პროგრამა მულტიდისციპლინარულია და სწავლება საფრანგეთისა და საერთაშორისო უნივერსიტეტის მასწავლებლების მიერ ინგლისურ ენაზე იწარმოებს.

ზემოხსენებულ სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებსა და პროფესიონალებს მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით შემდეგ დისციპლინებში: ეკონომიკა, პოლიტიკური მეცნიერება, საზოგადოებრივი მეცნიერება, მენეჯმენტი (მართვა), სამართალმცოდნეობა, მედიცინა, ფარმაცია, ბიოლოგია, საინჟინრო სკოლა....

სტუდენტებს სწავლის დაწყება შეუძლიათ პირდაპირ მეორე სასწავლო წლიდან, თუ მათ დასრულებული აქვთ მაგისტრატურის ან სხვა მისი დონის ექვივალენტური სასწავლებლის პირველი კურსი.

დედლაინი: 30.06.08

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

http://mph.ehesp.fr


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11