მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების ცხრილების შესახებ სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების ცხრილების შესახებ სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის

01-12-2020

ძვირფასო სტუდენტებო, 

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით.

გაცნობებთ, რომ საგამოცდო ცხრილები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის, სასწავლო ჯგუფის მიხედვით განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ოფიციალურ გვერდებზე:

  • დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge
  • საუნივერსიტეტო საგამოცდო ცენტრის გვერდზე - https://testing.gtu.ge
  • ფესბუქ გვერდზე
  • პირველკურსელთა ელექტრონული სერვისების საუნივერსიტეტო სისტემაზე - https://vici.gtu.ge
  • II, III, IV-კურსელთა აკადემიური მოსწრების გვერდზე - leqtori.gtu.ge

საგამოცდო ცხრილები იხილეთ ბმულებზე:


საგამოცდო ცხრილებში მითითებულია ჯგუფის ნომერი, სასწავლო კურსის დასახელება, გამოცდის ჩატარების ელექტრონული მისამართი, თარიღი, დრო და გამოცდის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა.

საუნივერსიტეტო გვერდებზე ასევე განთავსდება საგამოცდო ცხრილები დამატებითი კრედიტების მქონე სტუდენტებისთვის.

ცნობისათვის, 2020-2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის ჩატარდება დისტანციურად (ონლაინ).

იმ მიზნით, რომ შუასემესტრული გამოცდები შეუფერხებლად წარიმართოს, გთხოვთ,4 დეკემბრამდეყურადღებით გაეცნოთ საგამოცდო ცხრილებს (Ctrl + F + ჯგუფის ნომერი) და წინასწარ გადაამოწმოთ რომელ  პლატფორმაზე (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.ge-ზე) ტარდება კონკრეტული სასწავლო კურსის შესაბამისი გამოცდა, ასევე, გადაამოწმოთ ხედავთ თუ არა ყველა სასწავლო კურსს, რომელიც მიმდინარე სემესტრში სასწავლო ხელშეკრულებით (პროგრამით) არის  გათვალისწინებული.  ამისთვის, უნდა შეხვიდეთ elearning.gtu.ge -ზედა testing.gtu.ge-ზე თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით.  თუ რომელიმე სასწავლო კურსი არ ჩანს თქვენს გვერდზე, ან ვერ შედიხართ სისტემაში (და სხვ.),  გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა.  

სტუდენტებს ვთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჯამური ქულა (მიმდინარე სასწავლო აქტივობის ქულა + შუასემესტრული გამოცდის ქულა), რაც გახდება  დასკვნით გამოცდებზე დაშვების წინაპირობა, სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის იქნება 30 ქულა.

სტუდენტებს შუალედური გამოცდების ელექტრონულად ჩაბარებაში დაეხმარება ვიდეინსტრუქცია, რომელიც განთავსებულია  დისტანციური სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე -elearning.gtu.ge  რუბრიკაში - „ინსტრუქციები სტუდენტებისთვის“ - SeL2.0 სასწავლო აქტივობა - დავალება.mp4

ცნობისათვის: შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2021 წლის 1-დან 13 თებერვლის ჩათვლით. დასკვნით  გამოცდაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ბაკალავრებისთვის შეადგენს 11 ქულას, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის - 21 ქულას. იმისთვის, რომ სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვალოს, სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ ჯამურად დააგროვოს 51 ქულა და მეტი.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11