მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რეკომენდაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

რეკომენდაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

12-10-2020 ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, გარდა დაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელისა, მიეცა რეკომენდაცია შესაძლებლობის ფარგლებში თანამშრომლების დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11