რეკომენდაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

რეკომენდაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

12-10-2020 ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, გარდა დაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელისა, მიეცა რეკომენდაცია შესაძლებლობის ფარგლებში თანამშრომლების დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით.

 

სიახლეებში დაბრუნება