მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

,,ძვირფასი ლითონების’’ კურსი

,,ძვირფასი ლითონების’’ კურსი

01-10-2020
ა.წ. 5 ოქტომბერს, 12 00 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში იწყება ,,ძვირფასი ლითონების’’ შემფასებელთა კურსი.

  საჭირო საბუთები:
  1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია.

  მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის
დეპარტამენტი, ოთახი 343.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47
საკონტაქტო პირი: ოლიკო სესკურია 593 27-24-65, E-mail: olikoseskuia@gmail.com

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11