მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია სტუდენტებისათვის ანაზღაურებადი სტაჟირების შესახებ

ინფორმაცია სტუდენტებისათვის ანაზღაურებადი სტაჟირების შესახებ

30-09-2020


საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge 

გამოქვეყნებულია შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრში სტაჟიორების შესარჩევი კონკურსის შესახებ.

ანაზღაურებადი სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge და მისი საშუალებით გამოაგზავნონ განაცხადი.

ვაკანსია განთავსებული იქნება მ/წლის 28 სექტემბრიდან  9 ოქტომბრის ჩათვლით.


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის სტაჟიორი

კატეგორია:   სტაჟირება

თანამდებობრივი სარგო:  700 ლარი

ადგილების რაოდენობა:  10

სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი


სამუშაოს აღწერა

პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების მიზნით, სტაჟიორი მონაწილეობას მიიღებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში:

 • ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულ მოდულებში ცვლილებების შეტანა;
 • მონაცემთა ბაზებში ობიექტების შექმნა და საჭიროების შემთხვევაში არსებული არქიტექტურის ტექნიკურად დახვეწა;
 • მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის დამუშავების, სტატისტიკური და ანგარიშგებების ფორმების (რეპორტების) გენერირება;


მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ან ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი. (სასურველია კომპიუტერული მეცნიერებების / IT მიმართულებით);
 • პროგრამირების საფუძვლების ცოდნა;
 • უპირატესობად ჩაითვლება C# / .NET / Angular 2+ / HTML/CSS / MS SQL / Android Studio / Javascript / Jquery/oracle forms ტექნოლოგიებიდან რომელიმეს ან რამდენიმეს ცოდნა.
 • რელაციური ბაზების თეორიული ცოდნა;
 • ახალი ტექნოლოგიების სწრაფად ათვისების უნარი;
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • ჯგუფში მუშაობის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა, მოტივირებულობა;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;


დამატებითი ინფორმაცია:

სტაჟირების რაოდენობა:

 • პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველო (4 სტაჟიორი)
 • ვებ რესურსების მართვის სამმართველო (4 სტაჟიორი)
 • სისტემური არქიტექტურის და მონაცემთა გაცვლის სამმართველო (2 სტაჟიორი)

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა განცხადების შევსების დროს „ჩემი რეზიუმეს" შესაბამის ველში უნდა ატვირთონ და გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • უმაღლესი განათლების/სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • მიუთითონ რეკომენდატორი;
 • წარმოადგინონ სამოტივაციო წერილი.

კონკურსის ეტაპების ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

სსიპ შემოსავლების სამსახურის საქმიანობისა და სტრუქტურის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: www.rs.ge


გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.


კონკურსის ეტაპები 

განაცხადების გადარჩევა

ზეპირი დავალება

გასაუბრება

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ  ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს, უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge და მისი საშუალებით გამოაგზავნონ განაცხადი.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11