მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ

16-09-2020 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 16 სექტემბრის N01-09-10/124 ბრძანების შესაბამისად, აპლიკანტებმა, რომლებიც 2020 წლის საშემოდგომო მიღებაზე, პროფესიული ტექსტირების საფუძველზე, მოიპოვებენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლებას, ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ სტუ-ის შესაბამის ფაკულტეტებზე.


ფაკულტეტებზე რეგისტრაცია წარიმართება 2020 წლის 17-დან 29 სექტემბრის ჩათვლით, უქმე დღეების გარდა, 10:00-დან 17:00 საათამდე.რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი


საკონტაქტო ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების მიხედვით


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11