მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

16-09-2020 სტუ-ში  2020  / 2021 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები


სამშენებლო ფაკულტეტი:

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი:


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი:

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი:

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი:

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი:


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი:


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი:


დიზაინის საერთაშორისო კოლა:

 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი:

 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი:


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11