მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ

ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ

15-09-2020

სწავლის საფასურის გადახდისას, მიყევით შემდეგ ინსრტუქციას:

 

  1. Pay აპარატებიდან გადახდისას აირჩიეთ - განათლება / ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
  2. TBC ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - კომუნალური / განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
  3. საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - გადახდები / სხვადასხვა /  განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
  4. ნებისმიერ ბანკში, ოპერატორს სთხოვეთ გადახდა გააფორმოს კლირინგ ცენტრის (UCC) გავლით, ანუ ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციით.
  5. სხვაგვარად გადახდილი თანხები ვერ აისახება თქვენს პირად ბარათზე და მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას.


დამფინანსებელ ორგანიზაციაში და/ან კერძო პირისთვის ინვოისის (ანგარიშ- ფაქტურის) წარდგენის შესახებ მოთხოვნა

Request for submission of invoice (invoice) to the a sponsoring organization and / or individuals

Запрос на выставление инвойса (счет-фактуры) финансирующей организации и/или физическому лицу

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11