მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის შემდეგ

მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის შემდეგ

12-09-2020

2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის შემდეგ:


სამშენებლო ფაკულტეტი:

 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი:


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი:

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი:

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი:

სამაგისტრო პროგრამა -ტრანსპორტი

სამაგისტრო პროგრამა -ლოჯისტიკა

სამაგისტრო პროგრამა -საგზაო ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა -ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

სამაგისტრო პროგრამა -მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი:

 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი:


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი:


დიზაინის საერთაშორისო კოლა:


აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი:

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი:

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11