მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები

11-09-2020 2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდების საბოლოო შედეგები.


სამაგისტრო პროგრამა -“მშენებლობა“

 

სამაგისტრო პროგრამა -“წყლის ინჟინერია“


სამაგისტრო პროგრამა -„ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)


სამაგისტრო პროგრამა -„ მევენახეობა და ენოლოგია“ (ინგლისურენოვანი)


სამაგისტრო პროგრამა -„ აგრონომია“ (ინგლისურენოვანი)


სამაგისტრო პროგრამა -“ბიზნესის ადმინისტრირება“

 

სამაგისტრო პროგრამა -“ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ინგლისურენოვანი)

 

სამაგისტრო პროგრამა -“საბანკო პროცესების მართვა“


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11