მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

09-09-2020

2020-2021 სასწავლო წელს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები.


სამშენებლო ფაკულტეტი:


ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი:


სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი:

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი:

 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი:

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი:


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი:


ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი:


დიზაინის საერთაშორისო კოლა:

 

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი:


ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი:


საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11