მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

ინფორმაცია სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09-09-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 8 სექტემბრის #01-09-10/11 ბრძანების თანახმად, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან/და დამატებით სემესტრებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა განცხადებების მიღება 2020 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების მიზნით, გთხოვთ, მიმართოთ შესაბამის ფაკულტეტებს.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11