მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდები

მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდები

08-09-2020

2020-2021 სასწავლო წელს  საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები:


სამაგისტრო პროგრამა -“მშენებლობა“

სამაგისტრო პროგრამა -“წყლის ინჟინერია“

სამაგისტრო პროგრამა -„ბიოსამედიცინო ინჟინერია“(ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა -„ მევენახეობა და ენოლოგია“ (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა -„ აგრონომია“ (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა -“ბიზნესის ადმინისტრირება“

სამაგისტრო პროგრამა -“ბიზნესის ადმინისტრირება“ (ინგლისურენოვანი)

სამაგისტრო პროგრამა -“საბანკო პროცესების მართვა“


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11