მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგი ცნობილია

სტუ-ის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგი ცნობილია

03-09-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი დასრულდა.

კონკურსის შედეგად 7 პირი შეირჩა, რომელთა ვინაობაც მოცემულია ცხრილში.  

კონკურსის საფუძველზე, რომელიც 2020 წლის 14 ივლისს, გაზეთ „რეზონანსში“გამოქვეყნდა,  საკონკურსო კომისიის მიერ ჩატარებული კენჭისყრის შედეგები საგანთა ჯგუფების მიხედვით  ასე გამოიყურება: 

საგანთა ჯგუფი

აკადემიური თანამდებობა

ვაკანსია
რაოდ. (საათი)

კონკურსში გამარჯვებულის
გვარი და სახელი

1

1

ასოცირებული პროფესორი

1 (250)

სანაია ეკატერინე

2

2

პროფესორი

1 (250)

ბერეჟიანი მალხაზი

3

3

ასოცირებული პროფესორი

1 (250)

ლომიძე ნინო

4

4

ასოცირებული პროფესორი

1 (250)

კილაძე მაია

5

5

ასოცირებული პროფესორი

1 (250)

თანანაშვილი მთვარისა

6

6

ასისტენტი

1 (250)

გამყრელიძე ნინო

7

7

ასისტენტი

1 (250)

მახვილაძე თამარი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11