მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

ინფორმაცია ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით

01-09-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 აგვისტოს N01-05-04/123 დადგენილების თანახმად, სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020 წლის 21 სექტემბერს დაიწყება.

დადგენილება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11