მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინფორმაცია დამფინანსებელ ორგანიზაციაში და/ან კერძო პირისთვის ინვოისის წარდგენის შესახებ

ინფორმაცია დამფინანსებელ ორგანიზაციაში და/ან კერძო პირისთვის ინვოისის წარდგენის შესახებ

01-09-2020


გაწვდით ინფორმაციას დამფინანსებელ ორგანიზაციაში და/ან კერძო პირისთვის, სწავლის საფასურის დაფარვის მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ინვოისის (ანგარიშ-ფაქტურის) წარდგენის შესახებ.

ინვოისის (ანგარიშ-ფაქტურის) მოთხოვნის შემთხვევაში:

 • სტუდენტის მიერ პირადად წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ინვოისის (ანგარიშ-ფაქტურა) გაცემას;

 • მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებისთვის მოქმედებს ინვოისის (ანგარიშ-ფაქტურის) ონლაინ რეჟიმში მიწოდების სერვისი. ამ შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია ქვემოთ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეტყობინების სახით გამოგზავნოს შემდეგი ინფორმაცია:
  o    სტუდენტის სახელი-გვარი (ინგლისურ ენაზე);
  o    პასპორტის ნომერი (სერია);
  o    პირადი ელექტრონული ფოსტის მისამართი (ინფორმაციის მობილურ ტელეფონით გამოგზავნის შემთხვევაში);
  o    ფაკულტეტის დასახელება - კურსის მითითებით;
 • ინვოისის (ანგარიშ-ფაქტურის) ონლაინ რეჟიმში მიწოდებას სტუ-ის აღრიცხვა-ანგარიშგების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს არაუგვიანეს 3 დღეში.

საკონტაქტოინფორმაცია:

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აღრიცხვა-ანგარიშისდეპარტამენტი
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას N77, სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-2 სართული, ოთახები: N210 და N206
ელ.ფოსტის მისამართი: chitishvili_ekaterine@yahoo.com
საკონტაქტო ნომრები: +995 555 36 09 07; +995 32 238 23 45სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11